Nieszkowice Małe

Zespół Szkół Gminnych w Nieszkowicach Małych
im. Jana Pawła II
Nieszkowice Małe 112
32-744 Łapczyca
Tel: 14 61 01 667
email: nieszkowicemale@szkolagminabochnia.pl
www.nieszkowicemale.szkolagminabochnia.pl